-ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ္ Snoopy ရြက္ထည္လက္ကိုင္အိတ္၊အိတ္၏ေအာက္ပိုင္းကို ပစၥည္းမ်ားစြာထည့္ႏိုင္ရန္

 အက်ယ္ခ်ဲ႕ထားျပီး အျပင္ထြက္သည့္အခါတြင္လည္း  လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္ပိုက္ဆံအိတ္ အစရွိေသာ

တျခားပစၥည္းအတိုအစမ်ားထည္ႏုိင္သည္။ရု႔ံးသြား၊ေက်ာင္းသြားသည့္အခါတြင္လည္း ပါရလြယ္ကူသည္။

-Snoopy ရြက္ထည္အိတ္

-ကုန္ပစၥည္း။   ။ရြက္ထည္

-အေရာင္။  ။မီးခိုးေရာင္၊အနက္ေရာင္၊အဝါေရာင္

-အတိုင္းအတာ။  ။L 28cm*H 19cm*W8.5cm

-လက္ကိုင္္။   ။10cm

-ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။  ။ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ

သတိထားရန္ ၁။ ပစၥည္းပုံ၏အေရာင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ monitors ေပၚမူတည္ျပီး အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိျပီး

 ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္အေရာင္ကိုအတည္ယူပါ၊နားလည္မူကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သတိထားရန္ ၂။အရွည္ႏွင့္အလ်ားအနံအနာည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိျပီး ပစၥည္းလက္ခံျပီးလွ်င္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္

 တကယ္ဆိုဒ္ကိုအတည္ယူပါ။

သတိထားရန္ ၃။ ကုန္ပစၥည္းသည္တျခားအညြန္းမ်ားမပါသည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံတြင္ျပထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား

  လည္းမပါ ပါ။

- Material: Canvas
- Color: GrayBlackYellow
- Measurement: L28cm * H19cm * W8.5cm
- Handle: 10cm
- Brand Country: Japan

 

Notes 1: merchandise drawing color due to differences in computer monitors set will be slightly There are different from the actual product colors prevail, please forgive me.

Notes 2: length and breadth slight error, please refer to the actual receipt of commodity-based.

Notes 3: The commodity does not contain the specification to explain beside perhaps in the picture matches other fittings!

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

【AN MAI WANG】Snoopy Living bag/Casual Bags/canvas bag (Black/Small)

  • Product Code: ANM1-WOB-01-006(SP Black/Small)
  • Availability: 1
  • Ks 17,600