ေသြးျပန္ေၾကာကိုတိုးခ်ဲ႕ေပးသည္၊ရည္ရွည္တြင္ ပုလဲသည္အသားေရ အေရာင္ႏွင့္ေမွာင္မိွက္မႈကိုကာကြယ္ေပး

သည္ဟုယူစၾကသည္၊ဒီေဆးဝါးသည္ မင္ မင္းဆက္ေခတ္တြင္ ရာဇဝင္မွတ္တမ္းတြင္ တင္တြင္းခဲ့သည္။ေခတ္

သစ္သိပၸံပညာရွင္သည္လည္း ပုလဲသည္မ်က္အစက္အေျပာက္ကိုေပ်ာက္ကင္းေစရန္ကုသေသာနည္းလမ္းတစ္

ခုျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ရိွခဲ့သည္။သင့္၏ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္လည္းအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ယခုသင္ေရခ်ိဳးသည့္အခါတြင္

လည္း ဤဆပ္ျပာသည္စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းမႈရွိသည္ကိုခံစားၾကည့္ပါ။


အသုံးျပဳပုံ


ဤဆပ္ျပာသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိပိုးမႊားႏွင့္ဘက္တီးရီးယားသန္႔စင္ေစသည္။သင့္လက္ေပၚကေန

ဆပ္ျပာလြတ္က်သြားတတ္သျဖင့္ ျမဲေအာင္ကိုင္ထားပါ၊ျပီးလွ်င္ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္စတင္ပြတ္တိုက္ျပီး

ကုိယ္ေပၚရွိအျမွဳပ္ကိုလက္ႏွင့္ပြတ္ျပီးေရႏွင့္ေလာင္းခ်လိုက္ပါ။အသုံးျပဳနည္းကိုဒီထက္နားလည္လိုပါကဆပ္ျပာဘူးေပၚရွိအညြန္းကိုၾကည့္ရူႏိုင္သည္။


အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္

ေမာ္ဒန္နံပတ္။    ။MACO

ပါဝင္ႏႈန္း။     ။100g/pcs

ပါဝင္ပစၥည္း။      ။ Glycerol၊ပုလဲမႈန္႔၊လီမြန္ဆီ၊ Citrus Grandis Fruit Extract

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ။    ။ထုိင္ဝမ္

သတိထားရန္အခ်က္။   ။၁။ေနေရာင္တိုက္ရိုက္မထုိးမိေသာေနရာတြင္ထားပါ။

                              ၂။ သုံးသည့္အခါတြင္ ယားယံျခင္းျဖစ္ေပၚပါက သုံးေနသည္ကိုရပ္လိုက္ပါ။


 


Enlarging veins and relaxing tendons to promote circulation in the facial area, it is a method to achieve natural beauty that dates back to the Chinese Imperial Court. Pearl has long been recognized as an effective cure to treat skin pigmentation stains and imperfections, having been recorded in the Compendium of Materia Medica from the Ming Dynasty, and the Imperially Commissioned Golden Mirror of Medicine Lineage from the Qing Dynasty. Modern medical research also shows that pearl is an effective treatment for facial spots, and can also be used for the whole body. Pearl been treasured by the imperial family as a beauty treatment since ancient times, including being the secret of youth for the Emperor Dowager Cixi, and now you too can also experience it’s luxuriant cleansing during your bath.


HOW TO USE


First off i suggest that you use soap in the shower. It helps to clean the dirt and germs off of you. First turn on the shower and adjust the temperature to your liking. Then get in, and grab a bar of soap. Firmly hold it, as it will slip from your hands. Then run it all over your body, covering yourself in suds. Then thoroughly rinse your self off, if you need further instruction, read the package of your soap.


Details


Brand Name: MACO  


Packaging: 100g/Pcs


Ingredient: GlycerolPearl PowderLemon OilCitrus Grandis Fruit Extract


Brand Country: Taiwan


Caution : 1. Keep in a shady place to avoid direct sun light and humidity


             2. If skin irritation develops, discontinue use.


 


 


 


 


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ancient Beauty Handmade Soap

  • Product Code: MSP1-COS-03-004(ABS)
  • Availability: 8
  • Ks 13,500