tip use Wormwood

Features


၁။ ေဆးဘက္ဝင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး ကေလးငယ္မ်ားအသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။antioxidants ပါဝင္မႈ

သည္က်န္းမာေရးအတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ျပီး၊Viruses ေတြကိုဖယ္ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္အသားေရေမွာင္မွိက္

ေသာေနရာႏွင့္အမဲစက္ေတြကိုေလ်ာ့နည္းေစျပီး ကုိယ္ခံအားတိုးျမင့္ေစသည္။


၂။ သင့္ကိုက်က္ေသေရရွိေစျပီး ထူးျခားေသာအနံ႔သာလည္းရွိေစသည္၊ဥပမာ-ေနေရာင္၏စြမ္းအားမႈေၾကာင့္

     ကိုယ္ေပၚရွိနံ႔သာကိုပိုျပီးျပန္႔နံ႔ေစသည္။


၃။ MACO ဆပ္ျပာသည္ ေဒါနေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ပုိးမႊားႏွင့္ဘက္တီးရီးယားကို ကင္းေစသည္၊ဤေဆးသည္တ

ရုတ္ျပည္တြင္အေစာဆုံးအသုံးျပဳခဲ့ေသာေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ျပီး သဘာဝေဆးဖက္ဝင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။


၄။ တရုတ္ျပည္သမိုင္း ေတာင္ေျမာက္မင္းဆက္(ေအဒီ ၄၂၀ မွ ၅၈၉)တြင္ နဂါးေလွေလွာ္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း

ေဒါနကိုရြာတိုင္းအိမ္တိုင္းတြင္ခ်ိတ္ထားျပီး ပိုးမႊားႏွင့္ဘက္တီးရီးယားဖယ္ထုတ္ႏိုင္ေသာဆိုရိုးစကားရိွသည္။

Jingchuစာမွတ္တမ္းသည္ မွတ္တမ္းခဲ့သည္မွာ​`၅လပိုင္း၅ရက္ေန႔ရက္တြင္ သာမန္လူမ်ားသည္ ေဆးဘက္

ဝင္ေဆးမ်ားကိုစုစည္းျပီးအိမ္ေရွ႕တံခါးမေပၚတြင္ခ်ိတ္ထားျခင္းျဖင့္ ေလႏွင့္ပါလာေသာ ေရာဂါပုိးမ်ားကင္းေစ

သည္။ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ပထမဦးဆုံးပိုးသတ္နည္းအျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။


၅။ MACOသည္ထိုင္ဝမ္အေရွ႕ပိုင္း Taitungမွ ရုိင္းေဒါနကိုအထူးေရြးခ်ယ္ထားသည္၊အမုန္႔ၾကိတ္ျပဳလုပ္ထားျပီး

၃ႏွစ္ေအာက္ကေလးအသုံးျပဳႏိုင္သည္။ဤပစၥည္းသည္ ကေလးငယ္အတြက္ စင္ၾကယ္မႈႏွင့္သန္႔စင္မႈကိုေရြး

ခ်ယ္ျခင္းခံရသည္။ဤဆပ္ျပာသည္အလြန္ႏုည့ံသိမ့္ေမြ႕ျပီးအဝတ္လည္းေလွ်ာ္ႏိုင္သည္။


အသုံးျပဳပုံ

ဤဆပ္ျပာသည္ သင္၏ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိပိုးမႊားႏွင့္ဘက္တီးရီးယားသန္႔စင္ေစသည္။သင့္လက္ေပၚကေန

ဆပ္ျပာလြတ္က်သြားတတ္သျဖင့္ ျမဲေအာင္ကိုင္ထားပါ၊ျပီးလွ်င္ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္စတင္ပြတ္တိုက္ျပီး

ကုိယ္ေပၚရွိအျမွဳပ္ကိုလက္ႏွင့္ပြတ္ျပီးေရႏွင့္ေလာင္းခ်လိုက္ပါ။အသုံးျပဳနည္းကိုဒီထက္နားလည္လိုပါကဆပ္ျပာဘူးေပၚရွိအညြန္းကိုၾကည့္ရူႏိုင္သည္။


Details

ေမာ္ဒန္နံပတ္။    ။MACO

Packaging။      ။100g/pcs

ပါဝင္ပစၥည္း။    ။အုန္းဆီ၊ထန္းဆီ၊သံလြင္ဆီ၊ Prunus Amygdalus Dulcis ဆီ၊ၾကက္ဆူဆီ၊ Corylus Avellana

                        အေစ့ဆီ၊ေထာပတ္ဆီ၊ Artemisia argyi Levl. et Vant ၊ Hibiscus Mutabilis Flower     

                        Extact။

ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။   ။ထိုင္ဝမ္

သတိထားရန္။     ။ ၁။ ေနေရာင္တိုက္မထိုးမိေသာေနရာတြင္ထားပါ။

                              ၂။ အသားေရယားယံျခင္းျဖစ္ေပၚပါက သုံးေနသည္ကိုခ်က္ခ်င္းရပ္လိုက္ပါ။


Features


1. A medical herb, developed for use on young children’s skin. This unique ingredient contains antioxidants to maintain good health, and can effectively inhibit and eliminate viruses and increase immunity, while improving freckles and dark imperfections. It has proven anti-inflammatory, anti-bacterial and skin energizing qualities.2. It has a unique and rich fragrance that charms you by bringing you the qualities of the fields where it grows, such as the sun’s energy and a vast expanse of aromas.


 3. MACO has added wormwood to this soap because of its antiseptic and antibacterial qualities. It was one of the earliest herbs used in Chinese medicine, and one of the most natural ingredients we have chosen.4. Even before the Northern and Southern Dynasties in Chinese history (AD 420 to 589), there existed a folk custom to hang wormwood on doors during the Dragon Boat Festival to eliminate harmful airborne bacteria. The Jingchu Chronicles note this custom: “...that on the 5th day of the 5th month, commoners gathered the herb to hang on their doors, to disinfect the poisonous air.” This is probably the world’s first record of medical herbs being used as a disinfectant, to “resist evil”.5. MACO has specially selected wild wormwood from Taitung, eastern Taiwan. It has been milled into a fine powder, especially made to be used for infants less than 3 years old. It has been chosen for its purifying and cleansing abilities for your baby’s body. It has a very gentle washing effect, and is suitable for even the most sensitive skin. As a representative of Taiwan’s native flora, MACO has chosen wormwood as the key ingredient for this handmade soap.


HOW TO USE

First off i suggest that you use soap in the shower. It helps to clean the dirt and germs off of you. First turn on the shower and adjust the temperature to your liking. Then get in, and grab a bar of soap. Firmly hold it, as it will slip from your hands. Then run it all over your body, covering yourself in suds. Then thoroughly rinse yourself off, if you need further instruction, read the package of your soap.


 Details

Brand Name: MACO  

Packaging: 100g/Pcs

Ingredient: Coconut OilPalm OilOlive OilPrunus Amygdalus Dulcis oil

Castor OilCorylus Avellana Seed OilAvocado OilArtemisia argyi Levl. et Vant.Hibiscus Mutabilis Flower Extract

Brand Country: Taiwan

 


Caution

1. Keep in a shady place to avoid direct sun light and humidity


2. If skin irritation develops, discontinue use.


 


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Smooth Wormwood Handmade Soap

  • Product Code: MSP1-COS-03-004(SWS)
  • Availability: 10
  • Ks 13,500