- ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား။   ။ခ်ည္ထည္

-အေရာင္။   ။ျဖဴမည္း၊ျဖဴဝါ၊အျဖဴအစိမ္း

- အတိုင္းအတာ။  ။L19cm*H16cm*W15cm

- lining။  ။လက္ကိုင္ၾကိဳးအရွည္ 2cm

- ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ။   ။ထုိင္ဝမ္

သတိထားရန္ ၁။ ပစၥည္းပုံ၏အေရာင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ monitors ေပၚမူတည္ျပီး အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိျပီး

 ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္အေရာင္ကိုအတည္ယူပါ၊နားလည္မူကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သတိထားရန္ ၂။အရွည္ႏွင့္အလ်ားအနံအနာည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိျပီး ပစၥည္းလက္ခံျပီးလွ်င္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္

 တကယ္ဆိုဒ္ကိုအတည္ယူပါ။

သတိထားရန္ ၃။ ကုန္ပစၥည္းသည္တျခားအညြန္းမ်ားမပါသည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံတြင္ျပထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား

  လည္းမပါ ပါ။

 - Material: Cotton
- Color: White on BlackWhite on YellowWhite on Green
- Measurement: Llength 19cm * H 16cm * W 15cm
- Lining: Handl

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

【AN MAI WANG】 What's in my Travel Make Up Bag (White on Yellow)

  • Product Code: ANM1-WOB-04(20103019)
  • Availability: 1
  • Ks 16,700