- ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား။   ။ခ်ည္ထည္

- အေရာင္။   ။အပန္းေရာင္၊ႏွင္းဆီေရာင္၊အနက္ေရာင္၊အစိမ္းေရာင္

- အတိုင္းအတာ။    ။L 21cm*H12cm*W11cm

- lining။   ။လက္ကိုင္ၾကိဳးအရွည္ 12

- ထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံ။   ။ထိုင္ဝမ္

သတိထားရန္ ၁။ ပစၥည္းပုံ၏အေရာင္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏ monitors ေပၚမူတည္ျပီး အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိျပီး

 ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္တကယ္အေရာင္ကိုအတည္ယူပါ၊နားလည္မူကိုအထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

သတိထားရန္ ၂။အရွည္ႏွင့္အလ်ားအနံအနာည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိျပီး ပစၥည္းလက္ခံျပီးလွ်င္ ကုန္ပစၥည္း၏အမွန္

 တကယ္ဆိုဒ္ကိုအတည္ယူပါ။

သတိထားရန္ ၃။ ကုန္ပစၥည္းသည္တျခားအညြန္းမ်ားမပါသည့္အျပင္ ဓာတ္ပုံတြင္ျပထားေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား

  လည္းမပါ ပါ။

- Material: Cotton
- Color: PinkRoseBlackGreen
- Measurement: Llength 21cm * H 12cm * W 11cm
- Lining: Handle12
- Brand Country: Taiwan

 

Notes 1: merchandise drawing color due to differences in computer monitors set will be slightly There are different from the actual product colors prevail, please forgive me.

Notes 2: length and breadth slight error, please refer to the actual receipt of commodity-based.

Notes 3: The commodity does not contain the specification to explain beside perhaps in the picture matches other fittings!

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

【AN MAI WANG】What's in my Travel Make Up Bag(Black)

  • Product Code: ANM1-WOB-04(20103006)
  • Availability: 2
  • Ks 17,500