ခရီးရွည္ထြက္ျခင္း၊ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္း(သို႔)ရုံး အတြက္အဆင္ေျပျပီး သင့္၏ Makeup ကိရိယာ(သို႔)တျခား

ေသးငယ္ေသာပစၥည္းႏွင့္Hand out အိတ္ကိုေန႔တိုင္းအသုံးျပဳႏုိင္ျပီး၊ပိုက္ဆံအိတ္ကို

လည္းအစားထုိးအသုံးျပဳႏိုင္သည္၊လက္ကိုင္ဖုန္းႏွင့္အျခားပစၥည္းမ်ားထည့္ႏိုင္သည္။

Desription

Model item။  ။နာရီပုံ

အိတ္အုပ္စု။  ။Make up အိတ္၊ရြက္ထည္အိတ္၊အျမဲသယ္ေဆာင္ေသာအိတ္

္ပုံ၂မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။  ။သစ္ေတာ၊နာရီပုံ

ဆိုဒ္။   ။L23*H16cm*W7cm

ကုန္ပစၥည္း။   ။ခ်ည္ထည္

သင့္ေလွ်ာ္ေသာ။   ။အမ်ိဳးသမီး

တန္ဆာဆင္ယင္မႈ။   ။မည္သည့္မွ်မရွိ

စတိုင္။  ။ဖက္ရွင္

Occasion: Versatile

ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ။  ။ထိုင္ဝမ္


【AN MAI WANG】Clock Make-up Bag/Canvas Bag/Carry-on Bag

  • Product Code: ANM1-WOB-04(30103054)
  • Availability: 3
  • Ks 6,800