အသြင္ျပင္လကၡဏာ


ႏွစ္ထပ္ကြမ္းဆုရရွိထားျပီး၊ အာမခံခ်က္အေနျဖင္႔ fullerenes, EGF, placenta, royal jelly ပါ၀င္ပါသည္။


ဂ်ပန္နိုင္ငံေရွးရိုးေဆး၀ါးနည္းပညာျဖင္႔ေဖာ္စပ္ထားတာျဖစ္သည္။


1.     Fullerenes


ဂ်ပန္တြင္အရမ္းလူသိထင္ရွားေသာပါ၀င္ပစၥည္းတမ်ိဳးျဖစ္သည္။အေရျပားအတြင္းပိုင္းထိေဆးအာနိသင္သက္ေရာက္နိုင္ရန္အတြက္ အေသးစား ေမာ္လီက်ဴးနည္းျဖင္႔ေဖာ္စပ္ထားသည္။ အိုမင္းရင္႔ေရာ္ျခင္းကိုလဲ သိသိသာသာကာကြယ္ေပးသည္။


2.     EGF


အလွအပဆိုင္ရာအသံုး၀င္ပစၥည္းဟုလူသိမ်ားသည္။ အသားအေရျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းေနရာတြင္လဲ အလြန္ေကာင္းသည္။ စုပ္ယူစြမ္းေကာင္းေသာေၾကာင္႔ Essence ၏အရည္ဓါတ္ကိုလဲအက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေစသည္။


3.     Trehalose


ေျခာက္ေသြ႕ေသာအသားအေရတြင္ ရွိလက္စေရဓါတ္ကိုလည္းေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ထားေပးျပီး ပံုမွန္အေရျပားတြင္လိုအပ္ေသာ ေရဓါတ္ကိုလည္လ်င္ျမန္စြာျပန္ျဖည္႔ဆည္းေပးသည္။


4.     Placenta


Placenta ေရာေႏွာပါ၀င္ေသာေၾကာင္႔ အိက်ေနေသာအသားအေရ၊ အေရးေၾကာင္းထြက္ေပၚေနေသာအသားအေရ၊ ပ်က္စီးေနေသာအသားအေရႏွင္႔ အိုးမင္းရင္႔ေရာ္လြယ္ျခင္းစေသာ နဂိုုပ်က္စီးေနျခင္းမ်ားကိုေလွ်ာ႔နည္းေစျပီး ဆဲလ္ေသမ်ားကိုဖယ္ရွားေစသည္။


5.     Royal Jelly


လူ႕ခႏၵကိုယ္တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအဟာရႏွင္႔အတူ စိတ္ဖိစည္းမႈေၾကာင္႔ အိုမင္းလြယ္ျခင္း၊ အေရးေၾကာင္းထြက္ေပၚလာျခင္း၊ အိက်ေနေသာအသားအေရမ်ားကို တဖန္ျပန္ျပီးတက္ၾကြေအာင္အေရအျပားကိုႏႈိးေဆာ္ေပးနိုင္စြမ္းရွိသည္။ အလွအပကုသေသာနယ္ပယ္တခြင္တြင္ Royal Jelly သည္လူသိျပီးအလွအပဆိုင္ရာတြင္လည္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသံုးျပဳေနသည္။


ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္


ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား : Ashiya


ဆိုဒ္ : 30 ml /3 pcs


ထုတ္လုပ္သည္႔နိုင္ငံ : ဂ်ပန္


Description
Double Nobel Prize-winning effect guaranteed ingredients contain fullerenes, EGF, placenta, royal jelly. Original regenerative medical technology from Japan.
 
1. Fullerenes:
The ingredient is very popular in Japan. Tiny molecular structure is easy to penetrate the penetration of the skin well. Anti-aging effects are also obvious.
 
2. EGF:
Known as the beauty factor. Its repair function is very good. Not only can repair skin epidermis, but also can activate mature skin. Suitable for wiping absorption. It is best to make the essence of the liquid form and it has excellent results.
 
3. Trehalose:
Excellent moisture retention. Can quickly replenish skin moisture in a saturated state. With excellent water retention for dry skin.
 
4. Placenta:
Because these active ingredients are damaged intactly, it can give full whitening effect, restore skin elasticity, reduce skin wrinkles, delay aging, and remove the skin dull.
 
5. Royal jelly:
With a variety of essential nutrients which human body need. It can slow down aging, help reduce wrinkles and protect the skin moist. Improve skin relaxation and activate skin. Because royal jelly has an excellent beauty effect, women love it very much. One of the favorite skin beauty products in medical field.


Details
Brand Name: ASHIYA
Size : 30ml*3/Pcs
Country of Origin: Japan
 


 


 


 


 


 


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Ashiya Super essence /30ml*3

  • Product Code: PIM1-COS-01-003 (Essence-2)
  • Availability: 10
  • Ks 103,500